CS-Logistics-logotype-RGB

Tjänster

 

Analys

Vi tar fram en unik logistiklösning för just ert projekt, helt anpassad efter de behov som finns

Organisation

CS Logistics erbjuder en logistikorganisation som planerar och styr logistikarbetet på byggarbetsplatsen

Terminal

I våra terminaltjänster ingår: mottagning, korttidslagring i varm- eller kall-lager, samlastning, samt klockstyrda leveranser av samlastat material till lossningszon

Inbärning

Vi erbjuder professionell materialhantering hela vägen fram till montageplats

ANALYS och IMPLEMENTERING

Alla projekt är unika på sitt sätt och en logistiklösning som fungerar bra i ett projekt är inte nödvändigtvis den bästa lösningen för ett annat projekt.

En logistikkonsult från CS Logistics kan genomföra en analys av just ert projekt i tätt samarbete med er projektpersonal. Vi tittar på utmaningar i projektet och sätter logistiska mål. Utifrån detta förslår logistikkonsulten er att implementera lösningen genom att ta fram de material, dokument och organisation som lösningen kräver. Det kan t. ex. vara att ta fram en Logistikplan för er och era entreprenörer, tillsätta rätt IT-system på projektet och bidra med logistikinformation under upphandling av entreprenader.

Nyttan med att låta CS Logistics göra en analys i tidigt skede är att ni får en lösning om är skräddarsydd efter ert behov och som förankras i er organisation. Implementeringsprocessen säkerställer att logistikarbetet i projektet kommer igång på rätt sätt.

 
Framgångsfaktor

Ju fler i projektorganisationen som deltar i den inledande workshopen desto större förankring och samsyn kring lösningen.

Analys

 • Workshop för att reda ut utmaningar och sätta mål för logistikarbetet
 • Föreslå en lösning som är anpassad för behovet

Beslut

Beslut om logistiklösning och om eventuella finjusterar

Implementering

Skapar beslutad lösning genom att ta fram de dokument, rutiner, system, organisation nyckeltal, m.m. som lösningen kräver för att uppnå logistikmålen

PROJEKTORGANISATION

Logistikarbetet leds av en Logistikledare som rapporterar till Platschefen, Projektchefen, eller motsvarande. Självklart anpassar vi logistikorganisationens storlek, utformning och uppgifter till projektets specifika behov.

Nyttan med att låta CS Logistics tillsätta rollerna i er logistikorganisation på byggarbetsplatsen är att ni får en kompetent personal som kan styra logistiken åt er så att övrig projektpersonal kan fokusera på sina uppgifter.

PowerPoint-presentation
Logistikledare
 • Sitter i kundens stol
 • Ansvarar för Logistiken på projektet och logistiksamordning
 • Planerar logistikaktiviteter långsiktigt 
 • Ekonomistyrning av logistikkonton
 • Samordning av APD-planer
Leverans- och inbärningssamordnare
 • Ansvar för daglig samordning av transporter – både direktleveranser och de som går via CSLs terminal
 • Administrerar Myloc
 • Samordnar inbärning
 • Planerar kommande veckas logistikaktiviteter
Lastzonsansvarig
 • Tillser att planerade leveranser har tillgång till sin lozzningzon i rätt tid
 • Upprätthåller den utvändiga APD-planen
 • Kontrollerar skalskydd och skyldar

Rollbeskrivningar anpassas tillsammans med er efter projektets behov.

TERMINAL

CS Logistics erbjuder terminaltjänster till byggprojekt. I terminaltjänsterna ingår mottagning, korttids-lagring i varm- eller kall-lager, samlastning samt klockstyrd leverans av samlastat material till lossningszon.

På vår terminal genomför vi mottagningskontroller så att vi kan upptäcka eventuella skador i tid.

Nyttan med terminaltjänst väger olika tungt från projekt till projekt. Genom att samlasta material på terminal minskar antalet transporter till byggarbetsplatsen vilket frigör kapacitet i lossningszonen.

Terminalen ger också byggarbetsplatsen andrum från material som står i vägen för montagearbete och material som skadas.

Vidare ger terminaltjänsten en möjlighet att säkerställa just-in-time-leveranser av kritiskt material, t.ex. utlandsköp eller köp av material med lån ledtid.

PowerPoint-presentation
 
Mindre störningar på montagearbete

 

 
Mottagningskontroll och fotodokumenterade avvikelser

 

 
Varm- och kall-lager

 

 
Färre anlöp till byggarbetsplatsen

 

 
Leveranssäkring av köp från utlandet och material med lång ledtid

 

 
Färre skador på material

 

INBÄRNING

CS Logistics erbjuder professionell materialhantering hela vägen fram till montageplats. När en leverans har lossats i lossningszonen så tar vår inbärningspesronal vid, gör en mottagningskontroll, dokumenterar eventuella avvikelser och flyttar materialet den sista biten så att montagepersonalen har det tillgängligt i rätt tid.

Vår personal är utbildad i säkra lyft och alla bär ID 06 – kort.

Nyttan med inbärningstjänsten är främst att öka verkningsgraden för andra resurser.

Inbärning från CS Logistics innebär att montörerna kan lägga mer tid på montagearbetet och mindre tid på materialförflyttning.

Inbärning från oss kan även förläggas på dygnets alla timmar och p så sätt nyttja lossningszon, bygghissar, kranar och transportleder på tider när montagearbeten inte störs av inbärning och där inbärning inte påverkas av montagearbete. Det är en vinst på två fronter.

 
Tips

Om era underentreprenörer tillhandahålls inbärningstjänster så kan kostnaderna räknas av från respektive entreprenörs anbud.

 

 
Mindre störningar på montagearbete

 

 
Mottagningskontroll och fotodokumenterade avvikelser

 

 
Varm- och kall-lager

 

 
Färre anlöp till byggarbetsplatsen

 

 
Leveranssäkring av köp från utlandet och material med lång ledtid

 

 
Färre skador på material

 

KONTAKT

 

Email: info@cslogistics.se

Tel: 0730-796129

Adress Terminal:

Rörvägen 22

136 50 Jordbro